Porúbka leží na rozhraní Vihorlatu a Humenských vrchov v doline potoka Plava  v nadmorskej výške okolo 170 m n.m.. Mierne členitý povrch odlesneného chotára tvorí centrálnokarpatský flyš, sopečné a druhohorné horniny. Obec s rozlohou okolo 1076 ha je od okresného sídla vzdialená 7 km. Porúbka susedí  na juhovýchode a juhu s obcami Koromľa a Kolibabovce.Na severe s  obcou Vojnatina a na severovýchode s obcou Priekopa.

Územie leží v miernom klimatickom pásme s pravidelným striedaním ročných období, čo je typickým znakom stredných zemepisných šírok. Oveľa viac ako zemepisná šírka a dĺžka ovplyvňujú počasie nadmorská výška a členitosť terénu. Preto je u nás vo všeobecnosti v porovnaní s napr. mestom Michalovce omnoho miernejšie počasie a to hlavne na jar a v jeseni.

Od roku 2000 je obec Porúbka súčasťou ,,Mikroregiónu Koromľa a okolie“. Mikroregión tvorí 12 obcí okresu Sobrance, ktorého základným cieľom je zabezpečiť všestranný rozvoj tohto regiónu a potrieb jeho obyvateľov.

Infraštruktúra v obci: pošta, vybudovaná sieť na rozvod elektrickej energie, plynofikácia obce, vybudovaný  obecný vodovod, kanalizačná sieť, ktorá je pripojená na ČOV.

Služby: predajňa zmiešaného tovaru, pohostinstvo, kaderníctvo, ambulancia praktického lekára, pokrytie signálom mobilných operátorov, pripojenie na internet, dom smútku v areáli obecného cintorína, strážny kamerový systém.

Kultúra: dom kultúry, ktorý poskytuje priestory na organizovanie kultúrnych podujatí, obecná knižnica, Rímskokatolícky kostol zasvätený Ružencovej Panne Márií (1897), Gréckokatolícky kostol Svätého Cyrila a Metoda (1994)

Školstvo: Základná škola s materskou školou