Židovka

Obec Porúbka leží na západnom úpätí Popriečného v nadmorskej výške 170 m n.m.. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje od roku 1411.

Historické zápisy z roku 1411 hovoria, že dedinu za vlády kráľa a cisára Žigmunda založil na to určený šoltýs s usadlíkmi na základe zákupného práva a patrila panstvu Michalovce-Tibava (majetok Drugetovcov a šľachticov z Tibavy).

Na prelome 16. a 17. storočia bola Porúbka stredne veľkou dedinou s takmer výlučne  poddanským obyvateľstvom. Neskôr , najmä začiatkom 18.storočia poddaných ubúdalo. V roku 1715 bolo 7 sedliackych domácností a mlyn.

Porúbka je obcou starých tradícií. Etnológia zhromažďuje a zbiera rôzne zvyky spojené s krstinami, svadbou, pohrebmi, ale i Vianocami či Veľkou nocou. Okrem toho existovali a miestami stále ešte existujú aj staré rituály spojené s liečiteľstvom alebo obranou proti uhranutiu.

1939 -1945 – okupácia Maďarmi

28.-29.októbra 1944 – obsadenie obce Červenou Armádou,ktorá sem prišla z Koromle                                                                                                                                            

-po zatlačení Nemcov ČA do Sobraniec, Nemci delostreleckou paľbou odstreľovali obec, pričom bol zabitý Peter Pavlič nemeckou mínou

1948 – Víťazný február

– obec bola zapojená na autobusovú sieť

1949 – založená stredná škola(2 triedy),ktorej prvým riaditeľom sa stal Ján Dudík                                                                                                                                    

1951 – So zvyšujúcim sa počtom žiakov bola v obci vybudovaná nová budova školy , ktorej riaditeľom sa stal Juraj Soga

1952 – Dedine bola pridelená doprava správ a pôšt

15.mája 1954 – Slávnostné otvorenie poštového úradu, ktorého prvou vedúcou sa stala Etela Kudelasová

30.mája 1954 – Obec bola zavedená na elektrickú sieť          

1957 – V rámci akcii ,,Z“ bola k budove školy pričlenená prístavba

22.novembra 1958 – V obci bolo založené JRD (Jednotné roľnícke družstvo)

 • Predseda-Michal Hamadej
 • Správa-M.Kukuč, M.Kudrík, J.Vodhanel, M.Timko, F.Čech
 • Účtovník-Michal Nebesník

1960 – Sprevádzkované predajne

 • Pohostinstvo – Petráš
 • Potraviny – Varcholová, Textil – Čomová
 • 30.január 1964 – Slávnostné otvorenie kultúrneho domu
 • 1967 – V obci bol zavedený vodovod do užívania každej domácnosti
 • 1969 – Po zbúraní starej hasičskej zbrojnice(1968), bola v tomto roku vybudovaná nová
 • 1971 – Bola postavená asfaltová cesta v dĺžke 1800m,ktorá vedie cez celú obec
 • 1975 – Zlúčenie JRD z obcí Priekopa, Koromľa, Petrovce,Porúbka(sídlo),čím vzniklo JRD Viničky s predsedom Jánom Petrom
 • 1981 – Regulácia porubského potoka
 • 1984 – V obci bolo otvorené Holičstvo a kaderníctvo,  Obvodné zdravotné stredisko
 • 1986 – Vyšli dedinské noviny pod názvom Porúbčan

Viac tu: https://porubka.webnode.sk/historia/