Profil verejného obstarávateľa

 • Verejný obstarávateľ: Obec Porúbka pri Sobranciach
 • Sídlo:Porúbka pri Sobranciach 151
 • Štatutárny zástupca: Gabriel Falis
 • IČO: 00325660
 • DIČ: 2020572327
 • Bankové spojenie: 
 • Telefón: + 421 56 652 32 54
 • E-mail: obec@porubka.sk
 • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
 • Tel.: 0915 868 648
 • Mail: m.dinic@azet.sk  

—————————————————————————————————

2019

Výzva na predkladanie ponúk pod názvom „Výstavba detského ihriska v obci Porúbka“   – Zverejnené dňa 22.11.2019

Rekonštrukcia strechy základnej školy v obci Porúbka